współpraca urzędów z przedsiębiorcami

Pośrednictwo pracy

Pracodawcy mogą korzystać z takich usług rynku pracy jak pośrednictwo pracy. Pomoc dla firm polega m.in. na przygotowaniu oraz rozpowszechnianiu ofert pracy w Bytomiu. Poza tym  pracodawcy mogą szukać pracowników również za pośrednictwem targów i giełd pracy.

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą się ubiegać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne szkoły i przedszkola, a także niektóre osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, które posiadają gospodarstwa rolne.

Warunkiem starania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jest m.in. prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy. Poza tym pracodawca nie może zalegać z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podmiot, który ubiega się o doposażenie stanowiska pracy, nie może być skazany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku.

Podnoszenie kwalifikacji

Przedsiębiorcy mogą też przyczynić się do podnoszenia kwalifikacji wśród bezrobotnych. W tym zakresie wyróżnia się takie formy aktywizacji jak staże, bony szkoleniowe, umowy trójstronne, praktyczna nauka zawodu czy refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników przez Fundusz Pracy.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudniać w Bytomiu osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać m.in. ze zwrotu kosztów szkolenia pracownika i ze zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Przedsiębiorcy, dla których pracują niepełnosprawni, czasem  występują o dofinansowanie wynagrodzenia takich osób.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

© 2018-2020 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone