Sytuacja na rynku pracy

sytuacja na rynku pracy

Kto najczęściej zasila szeregi bezrobotnych? Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu prowadzi statystyki dotyczące sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w mieście w styczniu 2019 roku wyniosła 9,7%. Wyniki dla województwa są zdecydowanie lepsze, gdyż statystyki dla śląskiego wskazują na bezrobocie na poziomie 4,5%. Bez zatrudnienia pozostają głównie długotrwale bezrobotni,...

Kontynuuj czytanie

Projekty PUP prowadzone przy wsparciu unijnym

projekty PUP prowadzone przy wsparciu unijnym

Aktywizacja osób po 30 roku życia W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy prowadzony jest projekt, którego celem pozostaje aktywizacja osób bezrobotnych po 30 roku życia.  W  najcięższej sytuacji pozostają długotrwale bezrobotni, osoby poszukujące pracy po 50 roku życia, niepełnosprawni,...

Kontynuuj czytanie

Współpraca urzędów pracy z przedsiębiorcami

współpraca urzędów z przedsiębiorcami

Pośrednictwo pracy Pracodawcy mogą korzystać z takich usług rynku pracy jak pośrednictwo pracy. Pomoc dla firm polega m.in. na przygotowaniu oraz rozpowszechnianiu ofert pracy w Bytomiu. Poza tym  pracodawcy mogą szukać pracowników również za pośrednictwem targów i giełd pracy. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy O refundację kosztów wyposażenia...

Kontynuuj czytanie

W Bytomiu nie ma zawodów deficytowych

pracownicy potrzebni w Bytomiu

Bytom pod względem przekroju zawodowego jest bardzo ciekawym miastem-zjawiskiem. Większość zawodów, w których pracują lub chcą pracować mieszkańcy, nosi znamiona zawodów zrównoważonych. Oznacza to, że w Bytomiu występuje równoważny popyt i podaż na konkretne grupy zawodowe. Wśród zawodów deficytowych, na które jest ogromne zapotrzebowanie, nie ma wybitnie dużo stanowisk...

Kontynuuj czytanie

Bytom wzbudza odwagę

wsparcie w Bytomiu

Miasto Bytom otrzymało możliwość skorzystania z unijnego dofinansowania w ramach aktywizacji zawodowej. Pula finansowa wyniosła 8 mln złotych. Do końca marca około sześciuset mieszkańców Bytomia ma możliwość skorzystania programu pomocy wejścia lub powrotu na lokalny rynek pracy. Wsparcie w aktywizacji zawodowej współfinansowane ze środków unijnych to przede wszystkim pomoc...

Kontynuuj czytanie

Praca w spółdzielni

praca w spółdzielni Bytom

Spółdzielnia socjalna to podmiot prawny, który łączy w swojej strukturze cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Głównym celem spółdzielni socjalnej jest powrót do uregulowanego życia społecznego oraz zawodowego osób będących członkami spółdzielni. W spółdzielniach socjalnych zatrudnia się osoby, które są zagrożone wykluczeniem z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność, wiek lub takie,...

Kontynuuj czytanie

Jak zatrudnić cudzoziemca w Bytomiu?

praca dla cudzoziemców

Od stycznia 2018 weszło nowe rozporządzenie odnośnie pracy cudzoziemców w Polsce. Dotyczy ono przyjmowania do pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. W Bytomiu coraz częściej dochodzi do sytuacji zatrudniania osób zza granicy. Do Powiatowego Urzędu Pracy zgłaszają się pracodawcy poszukujący...

Kontynuuj czytanie

© 2018-2020 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone