Oferty pracy w Bytomiu i okolicach

Wyszukiwarka ogłoszeń: 

Rynek pracy w Bytomiu

Kariera, oferty pracy, perspektywy rozwoju

Rynek pracy w Bytomiu ciągle się zmienia na lepsze. Stopa bezrobocia w mieście na koniec listopada 2017 wyniosła 11,4%. To rekordowo niski wynik jak na Bytom. Niemniej jednak jest to nadal jedna z najwyższych stóp bezrobocia w skali całego kraju.

Rynek pracy

Aktywizacja zawodowa

Na bardzo dobrą jak na Bytom koniunkturę na lokalnym rynku pracy ma wpływ duża liczba miejsc pracy dostępnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dodatkowo działania prowadzone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bezpośrednio oddziałują na zmniejszające się bezrobocie i tym samym zmniejszającą się liczbę osób zarejestrowanych w PUP-ie.

Urząd organizuje szkolenia, staże, aktywizuje poprzez zachęcanie do założenia własnej działalności gospodarczej, mając do rozdysponowania środki unijne.

W 2017 roku na aktywizację zawodową Bytomian zarejestrowanych jako osoby bezrobotne przeznaczono z ramienia PUP 30 milionów złotych.

aktywizacja-zawodowa-mieszkancow-Bytomia1
ROZWOJOWO W BYTOMIU

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Duża liczba ofert pracy w PUP, szkolenia, staże, dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej, możliwość skorzystania ze środków unijnych - pozytywnie oddziałują na zmniejszenie bezrobocia.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Dla osób poszukujących dodatkowych możliwości, organizowane są Targi Pracy oraz kiermasze ofert pracy. Młodzież może np. zapoznać się ofertą ochotniczych hufców pracy oraz porównać oferty pracy.

REWITALIZACJA

W mieście zaplanowane zostały liczne działania obejmujące poprawę infrastruktury, walorów turystycznych, sytuacji na rynku pracy. Założeniem jest znaczne zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy.

Urząd Pracy wspomaga osoby bezrobotne i poszukujące pracy nie tylko poprzez liczne programy i projekty aktywizacyjne skierowane bezpośrednio do konkretnych jednostek. Gdy szukasz pracy lub chcesz ją zmienić, warto zainteresować się, co możesz uzyskać w ramach działań PUP w Bytomiu, niekoniecznie będąc osobą bezrobotną.

Aktywizacja zawodowa

Alternatywne opcje

Tuż obok standardowych propozycji Powiatowego Urzędu Pracy warto zobaczyć, co można uzyskać, wybierając się na kiermasz ofert pracy, organizowany właśnie przez PUP w Bytomiu. Podczas kiermaszu można uzyskać informacje na temat ofert pracy skierowanych do dorosłych, a także zobaczyć, co do zaoferowania młodzieży mają np. ochotnicze hufce.

To jedna z wielu szans na zdobycie doświadczenia i zarobienia swoich pierwszych pieniędzy przez osoby młode.

Dobrą szansą na sprawdzenie rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia jest także udział w Targach Pracy, które także organizuje bytomski PUP przy wsparciu lokalnych instytucji wspierających.

wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy

Program zatrudniania

Bytom program zatrudniania rozpoczął od więźniów. W ramach resocjalizacji osadzeni w bytomskich areszcie pracują podczas odbywania kary. To także daje im możliwości, które mogą zostać wykorzystane po wyjściu na wolność. Nie wypadną z rynku pracy i będą mieli szansę na normalne życie i zatrudnienie.

Dodatkowo ma to pomóc osobom, które odbywają karę ze względu na swoje zobowiązania finansowe. W ten sposób mają możliwość ich spłaty i wyjścia z długów. Aktualnie blisko 40% skazanych, którzy zostali pozytywnie zdiagnozowani, pracuje odpłatnie, odsiadując jednocześnie wyrok.

Rewitalizacja lekiem na bezrobocie

Program rewitalizacji zaplanowany do realizacji do 2020 zakłada, że życie w Bytomiu ulegnie znacznej poprawie. Zmieni się dosłownie wszystko od ulic, przez budynki aż po bezrobocie. Według pięknie rozpisanego planu miasto ma nie tylko służyć mieszkańcom, ma być także innowacyjnym ośrodkiem turystycznym. Odwiedzających ma przyciągać zabytkowa, odnowiona architektura Śródmieścia, a także wyjątkowy klimat, jaki tu zapanuje, jak tylko wszelkie zakładane prace rewitalizacyjne zostaną zakończone.

Obszar Strategicznej Interwencji

Projekt rewitalizacji miasta Bytom to w zasadzie największy w historii lokalnej remont przeprowadzany na wielu poziomach. Całkowity koszt inwestycji to 1 miliard złotych. Kwota jest ogromna, ale i zamiany, które mają nastąpić, mają być równie ogromne. 400 milionów złotych to wkład Unii Europejskiej w ramach tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji.

Sytuacja bezrobotnych

Praca dla wszystkich!

Bytom ma być także miastem, gdzie bezrobocie będzie tylko smutnym wspomnieniem. Według planu wszystkie osoby, które w głównej mierze zamieszkują obecnie Śródmieście, będą miały pracę, co pozwoli im także na zachowanie lepszego wizerunku miejsca, w którym mieszkają.

Bądź na bieżąco z tym co słychać w mieście…

© 2018-2020 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone