projekty PUP prowadzone przy wsparciu unijnym

Aktywizacja osób po 30 roku życia

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy prowadzony jest projekt, którego celem pozostaje aktywizacja osób bezrobotnych po 30 roku życia.  W  najcięższej sytuacji pozostają długotrwale bezrobotni, osoby poszukujące pracy po 50 roku życia, niepełnosprawni, a także bezrobotni o niskich kwalifikacjach i kobiety, które zrezygnowały z kariery na rzecz macierzyństwa i prowadzenia domu. Czas realizacji projektu rozpoczął się 1 stycznia 2019 roku, a jego zakończenie upływa z końcem 2020 roku.

W ramach tego przedsięwzięcia, docelowa grupa odbiorców będzie mogła korzystać z poradnictwa i pośrednictwa zawodowego, brać udział w szkoleniach lub pracach interwencyjnych, a także odbyć staż. Alternatywą dla pracy w Bytomiu jest również samozatrudnienie. Za pośrednictwem PUP zainteresowane osoby mogą wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Projekt mający za zadanie wsparcie osób po 30 roku życia obejmuje też doposażenie  oraz wyposażenie stanowisk pracy.

Kształcenie fachowców

Inicjatywą, która również zasługuje na uwagę, jest projekt o nazwie: „rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych”. Zdobycie kwalifikacji zawodowych jest niezbędne, aby gromadzić doświadczenie zawodowe, a idea ta jest realizowana przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.

Pomoc dla młodych

W Bytomiu nie znajdziemy zbyt wielu ogłoszeń rekrutacyjnych dla osób, które mają krótki staż pracy. Z myślą o tej grupie bezrobotnych, powstał projekt realizowany ze środków unijnych, którego uczestnicy mają możliwość skorzystania między innymi z bonów na zasiedlenie, prac interwencyjnych, staży czy dotacji na stworzenie własnej firmy.

Projekty powstają również z myślą o osobach, które popadły w bezrobocie wskutek restrukturyzacji  przedsiębiorstw. Takie osoby są uprawnione między innymi do korzystania ze wsparcia psychologicznego oraz uczestniczenia w kursach i szkoleniach.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

© 2018-2020 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone