praca w spółdzielni Bytom

Spółdzielnia socjalna to podmiot prawny, który łączy w swojej strukturze cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Głównym celem spółdzielni socjalnej jest powrót do uregulowanego życia społecznego oraz zawodowego osób będących członkami spółdzielni.

W spółdzielniach socjalnych zatrudnia się osoby, które są zagrożone wykluczeniem z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność, wiek lub takie, które mają problemy ze znalezieniem pracy od dłuższego czasu. Zaangażowanie w pracę w spółdzielni to swoista szansa na aktywizację zarówno zawodową, jak i społeczną, a także integrację i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Spółdzielnie socjalne w Bytomiu opierają się na promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich głównym celem jest szeroko pojęta reintegracja społeczna oraz zawodowa, polegająca na odbudowie oraz umacnianiu umiejętności miękkich potrzebnych w pełni do życia społecznego. Ważne jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych za pomocą udziału w różnorodnych szkoleniach.

Można w pewien sposób porównać taką spółdzielnię socjalną do zwykłego przedsiębiorstwa. Na czym więc polega jej niezwykłość? Otóż spółdzielnia socjalna działa przede wszystkim na zasadach społecznych. W spółdzielni pracę mogą znaleźć osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Spółdzielnia socjalna nie jest nastawiona na zysk, a na korzyści, które może przynieść społeczności. Spółdzielnię socjalną mogą otworzyć osoby fizyczne, jednak nie może być to większa grupa niż pięć osób jednocześnie. Muszą to być osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tzn.: bezrobotni, chorzy, uzależnieni, niepełnosprawni itp. Mogą to także być osoby prawne tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, związki wyznaniowe oraz instytucje kościelne. Jednak w tym wypadku muszą mieć w tym wspólnika.

W spółdzielniach socjalnych oprócz grup narażonych na wykluczenie mogą podjąć także pracę inne osoby. Warunek jest jednak taki, że muszą one mieć takie kompetencje, których nie posiadają żadni inni pracownicy zatrudnieni w spółdzielni, a są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.

Praca w spółdzielniach niesie ze sobą same korzyści dla osób, które nie mogą odnaleźć się na bytomskim rynku pracy. Tym samym pozwala im na zdobycie cennego doświadczenia, aby mogły podjąć ponownie próbę działania już bezpośrednio u bytomskich pracodawców.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

© 2018-2019 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone