rynek pracy Bytom

Trend pracy wśród uczniów nabiera siły w skali ostatnich kilku lat, równie silnie zaznacza się w Bytomiu. Uczniowie coraz częściej poszukują pracy dorywczej i to nie tylko w okresie wakacyjnym. Młodzi ludzie starają się zagospodarować swój czas wolny i poświęcić go na dorobienie przysłowiowych kilku groszy.

Działania

Niektóre szkoły średnie widząc coraz większe zainteresowanie rynkiem pracy w Bytomiu, organizują nawet targi pracy, podczas których uczniowie mogą znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy jeszcze do końca nie wiedzą, co można zyskać, dzięki pracy dorywczej, zaczynają także interesować się taką opcją. Uczniowie szkół średnich przyznają zgodnie, że na tym etapie niekoniecznie interesuje ich praca, w której mogą nabywać doświadczenie, ale taka, która przyniesie im dodatkowe pieniądze.

Praca

Dla uczniów klas średnich najważniejsze w poszukiwaniu pracy jest, aby była blisko oraz nie zakłócała nauki. W związku z tym bardzo ważne są godziny pracy. Dobrze, jeśli można popracować w weekendy lub popołudniami. Praca w weekendy to nie tylko praca „przy promocjach”, ale także regularna praca biurowa lub w sklepie. Największe zainteresowanie oraz zapotrzebowania zaobserwować można zazwyczaj w okolicach świąt, zwłaszcza Bożego Narodzenia. Potrzebne jest wtedy zaplecze osób pracujących przy tzw. „promocjach” lub jako: pakowacze prezentów, animatorzy, sprzedawcy choinek itp. Warto także zorientować się, co do zaoferowania mają Ochotnicze Hufce Pracy.

Hufce

OHP, czyli Ochotnicze Hufce Pracy to instytucje wyspecjalizowane stricte w działaniach na rzecz młodzieży. Szczególną opieką objęte są młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, maksymalnie do 25. roku życia. Hufce wspierają kwestie zatrudnienia, przeciwdziałają wykluczeniu i marginalizacji, pomagają w wychowaniu oraz kształceniu młodzieży. Hufce umożliwiają młodzieży, która nie ukończyła szkoły lub ma pewne problemy z wykluczeniem, ukończenie edukacji lub wzniesienie się jeszcze wyżej. Ochotnicze Hufce Pracy działają również na zasadzie pośrednictwa pracy. Organizują zatrudnienie, doradzają, czasami refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z zatrudniania młodocianych pracowników.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

© 2018-2020 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone