wsparcie w Bytomiu

Miasto Bytom otrzymało możliwość skorzystania z unijnego dofinansowania w ramach aktywizacji zawodowej. Pula finansowa wyniosła 8 mln złotych. Do końca marca około sześciuset mieszkańców Bytomia ma możliwość skorzystania programu pomocy wejścia lub powrotu na lokalny rynek pracy.

Wsparcie w aktywizacji zawodowej współfinansowane ze środków unijnych to przede wszystkim pomoc dla osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz dla tych szczególnie zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także dla tych, którzy wymagają szczególnie pomocy nie tylko przy nabyciu kwalifikacji zawodowych, ale także w odnalezieniu się na rynku pracy i podszkoleniu praktycznych umiejętności społecznych pozwalających na funkcjonowanie w większej społeczności.

Bolączką niektórych osób w Bytomiu (ale nie tylko, ponieważ jest to bolączka ogólnospołeczna większych grup na terenie całej Polski) jest zwyczajnie brak odwagi do zmian. Nastawienie na życie pod hasłem „jakoś to będzie” towarzyszy wielu osobom. Dlatego bardzo ważne jest wzbudzenie w nich odwagi do walki o lepsze jutro. Każdy jest inny, ale każdy ma równe szanse, by zyskać dla siebie jak najlepsze warunki pracy, pozwalające na godne życie. Nie musimy godzić się na „bylejakość”. Dlatego też program stanowi w głównej mierze pomoc osobom w wykonaniu pierwszego ważnego kroku do zmian i wzbudzenie w nich odwagi do działania.

Odwagi z pewnością wymaga powrót do życia społecznego i zawodowego. Jest to bardzo ciężkie działanie zwłaszcza dla osób, które wycofały się z takiego życia i popadły w izolację. Praca nad nimi stanowić ma oś pomocy i jednocześnie wierzchołek góry lodowej – pracy nad wiarą we własną osobę i swoje siły.

Dużą rolą i zaangażowaniem muszą wykazać się pracownicy socjalni, aby zaktywizować do działania, jak najwięcej ludzi wycofanych z wielu stref życia. Ważny jest fakt, że pomoc będzie rozciągnięta także na najbliższe otoczenie osoby wspomaganej. Ma to wzmocnić całość projektu skierowanego na poszczególne jednostki.

Pracownicy socjalni mają za zadanie wspierać aktywność osób odizolowanych. Jednocześnie mają wspierać także te osoby w ich problemach związanych z rodziną, środowiskiem czy prawem. Działania o charakterze edukacyjnym oraz zdrowotnym to także dodatkowy klucz, według którego poszerzane jest działanie całościowe.

Aktualnie kończy się pierwszy etap rekrutacji, który z dniem 31 marca zostaje zamknięty. Natomiast kolejna edycja ruszy w lipcu 2019. Na całość programu przewidziano czas w rozciągłości trzech lat. Jak wyżej wspomniano, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, do którego wpływają środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

© 2018-2020 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone