Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Referent
Miejsce pracy: Chorzów
Ogłoszenie o naborze Nr 51191

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- wejście do Urzędu wyposażone w podjazd,
- w budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- szerokość drzwi wejściowych dostosowana do osób poruszających się na wózkach,
- toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, w tym weryfikowanie ulg i zwolnień podatkowych
 • Weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, w tym wyjaśnianie z udziałem podatników błędów zawartych w deklaracjach
 • Prowadzenie z podatnikami, instytucjami i organami korespondencjidotyczącej realizacji zadań realizowanych w komórce organizacyjnej
 • Weryfikowanie zasadności składnych korekt podatkowych
 • Dokonywanie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów
 • Prawidłowe, w tym terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej

 • Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
 • Umiejętność pracy w zespole, logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
 • Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Praca w Bytomiu i okolicach: Najnowsze oferty pracy

© 2018-2020 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone